Både i vandet efter 15. november

Som det burde være alle medlemmer bekendt, skal bådene være på land senest 15. november.

Vi er nu i den sidste halvdel af november og der er stadig en del både i vandet, hvor bestyrelsen ikke har hørt fra ejerne.

Bestyrelsen forventer, at bådene meget snart kommer på land eller, at der kommer en skriftlig anmodning om dispensation.

Dette gælder naturligvis ikke, for medlemmer der allerede har søgt og fået en dispensation.

Uddrag af ordensreglementet:

“Både må tidligst søsættes 1. marts og senest 1. juni og skal tages på land senest 15. november. Der må ikke henstå både på landplads i perioden 1. juni til 1. september. Dispensation fra tidsfristerne kan søges skriftligt hos bestyrelsen. Ansøgning skal være bestyrelsen i hænde i god tid og senest en uge før fristen, der søges dispensation for. Såfremt tidsfristerne ikke overholdes, betales et af bestyrelsen fastsat gebyr, og retten til vandplads mistes. Joller på jollepladser er ikke omfattet af nævnte frister.”

 

Mvh Bestyrelsen