5. maj 2017

FAQ – i alfabetisk orden

c Expand All C Collapse All

 

I MBK 1943 er der aktiviteter for medlemmerne året rundt. De vil løbende blive annonceret her på hjemmesiden og på opslagstavlen i klubhuset.

 

Revideret 26-01-20

Medlemmer af klubben skal på opfordring udføre op til 5 timers arbejde for klubben. Som regel vil havnefogeden/pladsmanden kontakte de pågældende medlemmer og aftale tidspunkt og opgave med den enkelte.

Udebliver man uden gyldig grund, vil man få en opkrævning. Aktuelle takster kan ses i prislisten.

Marinediesel sælges kun til medlemmer og klubbens gæstesejlere.

For at tanke skal du kontakte et bestyrelsesmedlem eller et af de medlemmer, der har nøgle til tankanlægget.

Betaling er mulig med kontanter, MobilePay, Visa og MasterCard.

Revideret 26-01-22

 

El kan kortvarigt bruges gratis til starthjælp og lignende. Al anden forbrug skal afregnes via en måler, der udleveres af klubben. For udlevering af måler skal du kontakte havnefogeden eller pladsmanden. Prisen reguleres en gang årligt og du skal selv aflæse måleren og indberette forbruget på oplysnings-sedlen.

Gæstesejlere betaler kr. 25 pr. døgn.

 

Udlejning af kabiner er under omlægning i 2020. Har du brug for en kabine, kan du kontakte formanden for at høre, hvilke muligheder der er p.t.

Revideret 26-01-20

Der er to slags nøgler. En nøgle der passer både til hængelåsen på kæden ved parkeringspladsen og til døren i klubhuset og en anden nøgle til toilettet på Kanaløen.

Nummererede nøgler udleveres af bestyrelsen og betales kontant eller via MobilePay.

Update: Da huset på Kanaløen er revet ned i 2019, udleveres der ikke længere nøgler til toilettet på Kanaløen.

Aktuelle priser kan ses i prislisten.

Revideret 26-01-20

 

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt henvendt til kassereren – meget gerne på e-mail.

Eventuel overskydende kontingent og vandpladsleje refunderes ikke.

 

Tyverialarmen bliver automatisk aktiveret/deaktiveret af låsen i hoveddøren. Du skal altså ikke indtaste en kode eller lignende.

Når du som sidste mand forlader klubhuset, er det vigtigt, at du checker, at alle vinduer og døre er lukkede og låste, inden du låser hoveddøren og dermed aktiverer tyverialarmen; gør du ikke det, risikerer du, at tyverialarmen aktiveres, og klubben får en regning på cirka 1500 kr. for et unødvendigt besøg af en vægter.

 

Revideret 26-01-20

 

Har du ikke længere behov for din vandplads, kan du opsige den til havnefogeden/pladsmanden – meget gerne skriftligt.

 

Ledige vandpladser bliver opslået 1. februar, 1. marts, 1. april og 1. maj på hjemmesiden og opslagstavlen i klubhuset.

Pladserne kan kun søges af aktive medlemmer og bliver tildelt efter medlems-anciennitet i klubben.

Er der ledige pladser efter 15. maj fordeles disse af havnefogeden.

Er der såkaldte lånepladser, kan disse bruges som midlertidig plads – fortrinsvis til nyoptagne medlemmer, der ikke har en fast vandplads.

Vandpladser søges online eller på et ansøgnings-skema, der er på opslagstavlen i klubhuset.

Kontakt havnefogeden for mere information.

 

Revideret 25-04-21