2. marts 2021

Ledige vand- og jollepladser

Næste opslag kommer 1. maj

====================================================

Fra klubbens FAQ:

Ledige vandpladser bliver opslået 1. februar, 1. marts, 1. april og 1. maj på hjemmesiden og opslagstavlen i klubhuset.

Pladserne kan kun søges af aktive medlemmer og bliver tildelt efter medlems-anciennitet i klubben.

Er der ledige pladser efter 15. maj fordeles disse af havnefogeden.

Er der såkaldte lånepladser, kan disse bruges som midlertidig plads – fortrinsvis til nyoptagne medlemmer, der ikke har en fast vandplads.

Ansøgningskemaerne er på opslagstavlen i klubhuset.

Kontakt havnefogeden for mere information.

====================================================

Sidst opdateret 15-04-21