Brug af el

Det er med beklagelse, at bestyrelsen har kunnet konstatere, at flere medlemmer har brugt el uden at have en bimåler monteret.  I reglerne står følgende:

“Landstrøm må anvendes uden bimåler til kortvarigt nødvendigt brug som f.eks. starthjælp og batteriladning og kun, når ejeren er tilstede på eller ved båden. Al anden brug af el kræver bimåler, der udleveres af klubben. Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen.”

Reglerne burde være kendt af alle medlemmer og klubben vil fra dags dato kræve betaling + gebyr for uberettiget brug af el.

Mvh Bestyrelsen