Fortøjninger/indhalertove

Der er fortsat mange fortøjninger og indhalertove på bådpladserne. Ifølge klubbens regelsæt skal disse fjernes, når bådene sættes på land senest den 15/11. De der endnu ikke har fjernet tovværk fra deres bådplads, bedes gøre det snarest og senest den 16/12. Herefter vil bestyrelsen fjerne og bortskaffe resterende tovværk. Mvh. Formanden