Problemer i ophalerstedet

14-08-16 Problemer i ophalerstedet

Der er desværre stadig af og til problemer med at søsætte både i ophalerstedet, hvor det kan være vanskeligt at få vognen tilstrækkeligt langt ud i vandet.

Ingen ved med sikkerhed, hvad problemerne skyldes, der er både teorier om skidt på skinnerne og, at skinnerne under vandet har forskubbet sig.

Havnefogeden vil snarest muligt foretage en inspektion under vandet, for at se om det er muligt at løse problemet.

Indtil problemet er løst, opfordres alle til at bruge ophalerstedet med både forsigtighed og tålmod og specielt være opmærksom på om wiren kører korrekt, når man bruger spillet.